Dobraobec.sk

Nechajte zákonné povinnosti na nás

Venujte svoj čas pre svoju obec a obyvateľov

Slider

Dobraobec sa postará o tieto služby

Zabezpečujeme kompletné riešenia pre obce, ktoré pripravujeme na mieru a potrieb obce vďaka čomu Vaša obec dokáže ušetriť obecný rozpočet a využiť financie na rozvoj obce aj v inej sfére

MF SR
Webové sídla podľa MF SR
Naše webové sídla sú pripravované podľa štandardov MF SR 55/2014 Z.z.
Vedieť Viac
Bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť
Vyriešenie zákonných povinností obcí a miest v rámci zákona KB 69/2018 Z.z.
Vedieť Viac
Zverejňovanie
Zverejňovanie za zamestnancov
Obsah na zverejňovanie zasielate E-mailom a o zverejňovanie sa postarajú naši školený zamestnanci
Vedieť Viac
GDPR
GDPR pre obce a mestá
Postaráme sa o potrebnú dokumentáciu v rámci GDPR, preberieme výkon zodpovednej osoby
Vedieť Viac

Budeme k Vám férový

Dobraobec zabezpečuje komplexné obecné služby, ktoré vyriešia právne povinnosti spojené s digitalizáciou, ale zároveň nezabúdame, že obec bez zodpovedných starostov ako aj zamestnancov obcí nedokážu fungovať. Preto naše služby Vám nevyriešia len povinnosti, ale bez navýšenia poplatkov, Vám v rámci našich služieb pomáhame 7 dni v týždni vždy keď to potrebujete. 

Nízko nákladové riešenie

Vieme, že povinnosti sú povinnosti, ktoré však nemusia byť nákladné. Ponúkame Vám riešenie, ktoré nezaťaží obecný rozpočet pri preberaní služby, ale ani v budúcnosti.

Bezplatné služby budu bezplatné

Sme radi, že nám dôverujete, preto aj my k Vám, pristupujeme tak, že rôzne služby ako je SSL certifikát, technická podpora, poradenstvo a podobné služby, u nás nie sú účtované ale sú bezplatné. 

Vytvorenie obecnej webovej stránky k službe je BEZPLATNE

V cene základnej služby získate:

Paušálne poplatky za službu Dobraobec sú 20€ mesačne

Vypracujeme Vám najnižšiu možnú cenu za služby aby obec nebola zaťažená finančne kvôli povinnostiam, pomôžeme Vám so zverejňovaním dokumentov a obsahu na obecnú stránku, tým že obsah zverejníme za Vás len zaslaním obsahu E-mailov. Za technické úpravy viac platiť nemusíte ako aj za  služby, ako sú SSL certifikáty a množstvo iných služieb, ktoré Vám zaťažujú obecný rozpočet, ale nemusia.

Aké webové sídla vytvárame?

Vzhľad vašej obecnej stránky pripravíme na mieru tak, aby Vaša obec spĺňala zákonné povinnosti s tým spojené ale zároveň bola reprezentatívna.

Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

Dobraobec Vám ponúka vyriešenie zákona o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z. a tým spojené povinnosti miest a obcí. Vaše informácie budú schopné odolávať akémukoľvek konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. Tým predídete ohrozeniu dostupnosti, integrity a dôvernosti údajov.

Zabezpečenie informačných systémov a sieti zabezpečujeme priamo vo Vašej obci, čím dokážeme preveriť a zabezpečiť Vaše IT prostredie ako aj sieťovú bezpečnosť a predísť tak nevyžiadaným bezpečnostným incidentom.

Paušálne poplatky za vyriešenie zákona o Kybernetickej bezpečnosti od 20€ mesačne

Čo spravíme?

Disponujete už Webovým sídlom alebo Kybernetickou bezpečnosťou?

Vypracujeme Vám lepšie platobné podmienky, ktoré budu menej nákladne pri ročnej prevádzke. Sme si istý, že Vám dokážeme vypracovať primeranú a skutočnú cenu, vašich služieb, pričom kvalita, rozsah služby sa nezmení, ale môže sa len vylepšiť. 

Každé EURO je pre obec dôležité. Nepreplácajte služby, ak nemusíte a použite ušetrené financie tam, kde to obec potrebuje. 10-ty až 100-ký EUR ročne ktoré ušetrite, môžete využiť na rozvoj obce. 

Skutočné služby, za

Začnime spoločne napredovať

Služba Dobraobec s bezplatnou obecnou stránkou za 20€ mesačne

Ak Vás ponuka zaujala, alebo potrebujete s niečim poradiť, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť

Vypracovanie cenovej ponuky je BEZPLATNE

Info linka :

0949 617 796

E-mail :

web@dobraobec.sk

Dobraobec.sk | Dominik Maskaľ | Švermova 1085/40 | Sobrance | IČO : 53 082 257