Dobraobec.sk

Webové stránky pre

Dobraobec sa špecializuje tvorbe webových stránok pre mestá a obce a legislatívnych povinností spojených s digitalizáciou. Dôraz pri obecných stránkach sa kladie pre plnenie zákonných povinností, ako aj pre jednoduchú a rýchlu správu obecných stránok

Dobraobec poskytuje správy stránky

V základnej službe

Mesačné poplatky za službu Dobraobec sú od bez žiadnych vstupných poplatkov

Pre upresnenie ceny nás prosím kontaktujte. My pre Vás vypracujeme najnižšiu možnú cenu tak, aby cena bola najvýhodnejšia na Slovensku s garanciou.

Čo sa nachádza na

Aké zákonné povinnosti sa vzťahujú na weby miest a obcí?

Obecné webové stránky sú ovplyvnené zákonmi a štandardmi.

Obecné stránky spĺňajú novú Vyhlášku č. 78/2020 Z. z.

Dobraobec s vlastným systémom stadi pre samosprávy

Administrácia k obecným stránkam je vytváraná podľa zákonných požiadaviek podľa Vyhlášky 78/2020 Z. z.

V systéme nájdete aktuálne zmeny, doplnky, a komunikáciu s našimi technikmi, ktorí sú Vám dostupný 7 dni v týždni ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo potrebujete len s niečim poradiť. Bez žiadnych poplatkov!

Webové sídlo prispôsobujeme a zabezpečujeme aj podľa zákona o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z., ktorý špecifikuje webové sídlo ako informačný prostriedok verejnej správy. Naš systém neustále zdokonaľujeme, upravujeme a udržiavame v zákonných povinnostiach.

Obsah technicky zverejníme aj za Vás

Vieme a chápeme, že zverejňovanie na obecnú stránku, je niekedy pre Vás náročne či už technicky, alebo časovo. Technické zručnosti spojené so stránkami, sa rýchlo zabúdajú, pokiaľ zverejňujete veci len v obci. My to chápeme, preto aj našich klientov nenechávame v „štychu“, ale ponúkame k naším službám pri dohode zverejňovanie za Vás. Obsah ktorý potrebujete zverejniť na obecnej stránke, nám jednoducho zasielate na E-mailovú adresu, pričom následne naši školení zamestnanci sa postarajú o následne zverejnenie maximálne do 24 hod.

Pokiaľ Vám však nerobí problém obsah zverejňovať Vami, naše obecné stránky sú vytvárané s jednoduchou a špecializovanou administráciou pre samosprávy, pričom dôraz, je kladený na jednoduchosť, rýchlosť a kvalitu.