Dobraobec.sk

Webové stránky pre

Dobraobec sa špecializuje tvorbe webových stránok pre mestá a obce a legislatívnych povinností spojených s digitalizáciou. Dôraz pri obecných stránkach sa kladie pre plnenie zákonných povinností, ako aj pre jednoduchú a rýchlu správu obecných stránok

Dobraobec poskytuje

V službe Dobraobec

Mesačné poplatky za službu Dobraobec sú od bez žiadnych vstupných poplatkov

Čo môžete nájsť

Aké zákonné povinnosti

Obecné webové stránky sú ovplyvnené zákonmi a štandardmi.

Obecné stránky spĺňajú novú Vyhlášku č. 78/2020 Z. z.

Dobraobec s vlastných systémov

Administrácia k obecným stránkam je vytváraná podľa zákonných požiadaviek podľa Vyhlášky 78/2020 Z. z.

V systéme nájdete aktuálne zmeny, doplnky, a komunikáciu s našimi technikmi, ktorí sú Vám dostupný 7 dni v týždni ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo potrebujete len s niečim poradiť. Bez žiadnych poplatkov!

Webové sídlo prispôsobujeme a zabezpečujeme aj podľa zákona o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z., ktorý špecifikuje webové sídlo ako informačný prostriedok verejnej správy. Naš systém neustále zdokonaľujeme, upravujeme a udržiavame v zákonných povinnostiach.

Obsah technicky

Vieme a chápeme, že zverejňovanie na obecnú stránku, je niekedy pre Vás náročne či už technicky, alebo časovo. Technické zručnosti spojené so stránkami, sa rýchlo zabúdajú, pokiaľ zverejňujete veci len v obci. My to chápeme, preto aj našich klientov nenechávame v „štychu“, ale ponúkame k naším službám pri dohode zverejňovanie za Vás. Obsah ktorý potrebujete zverejniť na obecnej stránke, nám jednoducho zasielate na E-mailovú adresu, pričom následne naši školení zamestnanci sa postarajú o následne zverejnenie maximálne do 24 hod.

Pokiaľ Vám však nerobí problém obsah zverejňovať Vami, naše obecné stránky sú vytvárané s jednoduchou a špecializovanou administráciou pre samosprávy, pričom dôraz, je kladený na jednoduchosť, rýchlosť a kvalitu.