Dobraobec.sk

Technický prevádzkovateľ

Dobraobec.sk
Dominik Maskaľ
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
IČO: 53 082 257
E-mail: web@dobraobec.sk
Tel.č : 0949 617 796

Zabezpečujeme služby pre obce a mestá v rámci digitalizácie. Profesionálne webové sídla podľa zákonných povinnosti a riešenia zákona o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. pre mestá a obce.

Pre záujem a vypracovanie a zabezpečenie týchto legislatívnych povinností nás kontaktujte na tel.č. 0949 617 796 alebo na E-mailovej adrese web@dobraobec.sk alebo info@dobraobec.sk