Dobraobec.sk

Služby

Služby prispôsobujeme pre Vaše potreby. Cenová ponuka je vypracovaná podľa rozsiahlosti pričom služba Dobraobec s obecnou stránkou je vždy daná na 20€ mesačne. Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie čo najnižšej sumy pre Vašu obec.

Webové sídla podľa MF SR

Vytvárame webové sídla podľa štandardov MF SR 55/2014 Z.z. s novelami. Obecné sídla sú v dnešnej dobe ovplyvnené zákonmi a štandardami, ktoré pre Vašu obec zariadime a pripravíme potrebné webové sídlo tak, any splnilo povinnosti.

Kybernetická bezpečnosť

Vyriešime zákonné povinnosti spojené s Kybernetickou bezpečnosťou č. 69/2018 Z.z., vypracujeme potrebnú dokumentáciu, spravíme vstupný audit a technické zabezpečenie vyriešime priamo vo Vašej obci

GDPR - Ochrana osobných údajov

Poskytujeme služby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Vypracujeme Vám príslušnú dokumentáciu, poskytnutie služieb výkonu zodpovednej osoby, poskytnutia súčinnosti v prípade kontroly zo strany dozorného orgánu.

Zverejňovanie za Vás

K webovým sídlam ponúkame technické zverejňovanie obsahu ako aj povinnej dokumentácia a kompletného obsahu za Vás. Jednoduché zverejňovania len zasielaním E-mailu s potrebným obsahom na zverejnenie. Získajte "zamestnanca" ktorý sa o webové sídlo postará za Vás.

Neviete si dať s niečim rady?

Zistili ste, že aj Vás a Vašej obci sa týkajú tieto povinnosti? Alebo Vaša obec už disponuje týmito službami, ale sú priveľmi nákladne? 

Neváhajte nás kontaktovať s vašou otázkou, radou alebo pomocou. Radi Vám všetko vysvetlíme, nájdeme spoločné riešenie či už pri osobnom stretnutí, alebo telefonicky. 

Poradíme Vám