webové stránky & kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy

Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

V zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov má prevádzkovateľ základnej služby (tým sú aj vybrané obce a mestá) povinnosť prijať bezpečnostné opatrenia, a zároveň je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom. Prevádzkovateľom základnej služby je každý, kto spĺňa aspoň jedno sektorové kritérium a jedno dopadové kritérium.

Zoznam aktuálnych prevádzkovateľov základnej služby nájdete tu: https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm

Ste samospráva a potrebujete pomôcť s kybernetickou bezpečnosťou? Pre Vašu samosprávu alebo organizáciu aplikujeme nasledujúci postup.

1. Analýza kybernetickej bezpečnosti. Osobne Vás navštívime a vypracujeme analýzu zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z.. Na základe tohto úvodného “auditu” zístíme, aké zmeny nastanú a v akom súlade je Vaša orgnaizácia.

2. Vypracovanie návrhov opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vypracovanie povinnej dokumentácie s tým spojenej. Pre Vašu organizáciu vypracujeme a navrhneme potrebné zmeny a implementácie bezpečnostných opatení ktoré zabezpečia zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a posunú Vašu organizáciu k súladu so zákonom. Zároveň pre Vašu organizáciu vypracujeme kompletnú dokumentáciu a smernice. Počas spoločnej spolupráce dbáme vždy na akzuálnosť povinností a aktuálnej vypracovanej dokumentácie.

3. Implementácia opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločne s Vašim IT týmom alebo dodávateľom IT služieb implementujeme do Vašej organizácie opatrenia pre zníženie kybernetickhého incidentu a aplikovali vyžadované bezpečnostné opatrenia. Opatrenia sa týkajú či už siete a informačných systémov alebo aj personalnej bezpečnosti.

4. Odborné školenia zamestnancov. Po týchto krokoch dôjdeme k pravidelným školeniam zamestnancov Vašej organizácie.

5. Poradenstvo a konzultácie. V prípade potreby sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť s otázkami alebo zmien v organizácií ktoré môžu ovplyvniť implementované opatrenia.

Zároveň pre Vašu organizáciu vieme poskytnúť aj služby Certifikovaného manažéra kybernetickej bezpečnosti
V prípade že mate záujem o naše služby alebo nezáväznú cenovú ponuku neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.
zaujali vás naše služby?

Kontaktujte nás

Stlačením tlačidla "Odoslať" beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej požiadavky budeme po nevyhnutne dlhú dobu spracovávať vaše vyplnené osobné údaje.

Kontakty

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
Sobrance 073 01
IČO : 53 539 133

Pracovná doba

Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 16:00

V prípade že mate záujem o naše
služby
, dohodnite si s nami
osobné stretnutie vo Vašej obci