Dobraobec.sk

Zákonné povinnosti obce

Obecné a mestské úrady majú rad povinností v súvislosti s webovými stránkami. Ďalej dbáme, aby všetky zmeny a novely zákonov a predpisov, boli vždy dodržané počas celej dobe spolupráce. 

Úradná tabuľa

v zákone 305/2013 Z.z., sú uvedené pravidlá vedenia elektronickej úradnej tabule.

Povinné informácie

Zákon upravujúci právo na prístup k informáciám pre obce je zákon č. 211/2000 Sb. o slobodnom prístupe k informáciám. Nariaďuje obciam a mestám povinnosť infomovať občanov o základných informáciách, kontaktoch, ale taktiež o rozpočtoch, výročných správach a mnohých iných.

Verejné obstarávanie

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona každá obec.

Zákon o Kybernetickej Bezpečnosti č. 69/2018 Z.z.

Vyriešime za Vás zákon o Kybernetickej bezpečnosti. Nízkonákladovo a bez starostí. Informačné systémy zabezpečíme, personál vyškolíme a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Aké sú sankcie v prípade nedostatkov webových stránok samospráv?

Sankcia za nedodržanie štandardov môže byť od 2 000 eur do 25 000 eur. Sankcii však vždy predchádza hodnotenie webovej stránky Ministerstvom Financií SR, v ktorom sú porušenia presne popísané.

Začnime spoločne napredovať

Služba Dobraobec s bezplatnou obecnou stránkou za 20€ mesačne

Ak Vás ponuka zaujala, alebo potrebujete s niečim poradiť, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť

Vypracovanie cenovej ponuky je BEZPLATNE

Info linka :

0949 617 796

E-mail :

web@dobraobec.sk

Dobraobec.sk | Dominik Maskaľ | Švermova 1085/40 | Sobrance | IČO : 53 082 257