Prepojenie na Centrálny register zmlúv

K obecnej webovej stránke bezplatné prepojenie

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), kde došlo k zmene ustanovenia § 5a, ods. 6.

Táto skutočnosť so sebou priniesla nové legislatívne povinnosti v podobe zverejňovania zmlúv na Centrálny regiter zmlúv „CRZ“.

Povinným osobám preto poskytujeme prepojenie na CRZ s novou objednanou web stránkou úplne bezplatne. Jendnoducho Vám novú webovú stránku prepojíme na Centrálny register zmlúv a poskytneme Vám asistenciu a technickú podporu pri všetkých postupoch ktoré takéto prepojenie zahrňuje. Od nachystania dokumentácie a žiadosti po zaškolenie osoby na zverejňovanie.

Prepojenie je bezplatné k obecnej stránke

crz

Ako funguje prepojenie Vami a CRZ?

Postup zverejnenia na Centrálny register zmlúv

 • Pracovnik úradu

  1. Pracovnik úradu

  Poverená osoba sa prihlási do administrácie Dobraobec

 • Pridanie zmluvy

  2. Pridanie zmluvy

  Poverená osoba pridá zmluvu do systému Dobraobec

 • Zverejnenie zmluvy

  3. Zverejnenie zmluvy

  Po pridaní zmluvy do systému sa zmluva automatický zverejní na CRZ a obecnú stránku

Opora v zákone

Pôvodné znenie:
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť.

Znenie platné od 31.3.2022:
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že od uvedeného dátumu ste ako povinné osoby v zmysle Zákona o slobode informácií povinný zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na https://www.crz.gov.sk.

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás

Stlačením tlačidla "Odoslať" beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej požiadavky budeme po nevyhnutne dlhú dobu spracovávať vaše vyplnené osobné údaje.

Kontaktné
informácie

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
Sobrance 073 01
IČO : 53 539 133

Kontaktná osoba: Dominik Maskaľ konateľ spoločnosti

Pracovná
doba

Pondelok:
8:00 - 17:00
Utorok:
8:00 - 17:00
Streda:
8:00 - 17:00
Štvrtok:
8:00 - 17:00
Piatok:
8:00 - 16:00

Len pre klientom Dobraobec

Sobota:
8:00 - 12:00
Nedeľa:
12:00 - 15:00

(Vybavujeme nevyhnutné požiadavky)

V prípade vážneho záujmu o naše služby prosím hláste vopred
záujem o osobné stretnutie vo Vašej obci pre dohodnutie termínu

Naše ďalšie projekty

 • Špecializované webové stránky pre školy
 • Obecné tlačivá na jednom mieste
 • Mobilná aplikácia pre obce a mestá

Spolupracuje

 • Bezpečnostné projekty