Dobraobec.sk

Naše služby
zverejnovanie-za-obce

Povinné zverejňovanie vyriešime za Vašich zamestnancov

Tak ako je to známe, povinnému zverejňovaniu sa nikto nevyhne. Stanovené pravidla zo zákona musíme dodržiavať, ale pomáha nám to aj v transparentnosti voči občanom. Dneska, sa však nebudeme baviť o povinnostiach obce v rámci povinného zverejňovania, čo obnáša, aké sú jej povinnosti, sankcie a mnoho ďalšieho, ale naopak, ako si túto časť, ktorý často […]

Naše služby

Kybernetická bezpečnosť so službou Dobraobec

Každá obec, mesto alebo samospráva používa pre kontakt so svojimi občanmi informačný systém. Pod týmto názvom, rozumieme že informačný systém je napríklad webové sídlo obce, E-mailová komunikácia a pod. , s čím elektronicky komunikujete, zverejňujete alebo oznamujete svojim občanov. Teda samosprávy a obce používajú, sprístupňujú a spracúvajú informácie v elektronickej podobe ktoré je potrebné chrániť […]