Dobraobec.sk

Naše služby
zverejnovanie-za-obce

Povinné zverejňovanie vyriešime za Vašich zamestnancov

Tak ako je to známe, povinnému zverejňovaniu sa nikto nevyhne. Stanovené pravidla zo zákona musíme dodržiavať, ale pomáha nám to aj v transparentnosti voči občanom. Dneska, sa však nebudeme baviť o povinnostiach obce v rámci povinného zverejňovania, čo obnáša, aké sú jej povinnosti, sankcie a mnoho ďalšieho, ale naopak, ako si túto časť, ktorý často krát zaberá pre Vás alebo Vašich zamestnancov obce hodiny.

Často krát sme sa stretli s tým, že na obecnom úrade je problém, v rámci technického zverejnenia zmlúv, faktúr alebo len bežného obsahu o aktualitách alebo fotografiách. Tento dôvod je jednoduchý, človek ktorý nepracuje s webovými stránkami denne, nevykonáva neustále administratívne práce ale len občas potrebuje niečo vložiť na webové sídlo, zabudne, ako to vlastne funguje. My to chápeme, pre nás by bola podobná činnosť v inom odvetí úplne rovnako náročná, ba ak nie ešte náročnejšia.

Následne takéto povinné zverejňovanie alebo len bežné zverejňovanie či už oznamov pre občanov, vkladanie novej fotografie alebo akej koľvek činnosti na obecnom sídle, zaberie hodiny, stres, učenie a z bežného zverejňovania sa stane práca zaberajúca hodiny, alebo to po neúspešných pokusoch, vzdáte. Zverejnenie následne je omeškané, potrebné oznamy nezverejnené a vy znova, platíte za školenia, ktoré sú nákladné a kolobeh sa neustále opakuje.

Dobraobec pre svojich klientov pripravila možnosť, kedy obsah, na webové sídla, dokážeme zverejňovať za Vás alebo Vašich zamestnancov. V rámci služby Dobraobec, sa postaráme o povinné zverejňovanie, ale nie len o to, ale aj o kompletný obsah na obecnej stránke. Zverejňovanie a plnenie obsahu na obecnú stránku, funguje spôosobom, že obsah, dokumenty alebo čokoľvek iné, nám jednoducho zasielate na našu zvolenú E-mailovú adresu a naši školený zamestnanci technicky zverejnia tento obsah za Vás. Jednoduchá, rýchla a funkčná služba, ktorá Vám pomáha šetriť čas, financie a zbaví Vás tejto povinnosti.

Vložte do E-mailu dokument, napíšte potrebné informácie o ňom ktoré majú byť na obecnej stránke alebo nám len napíšte aktualitu alebo oznam, ktorý chcete vložiť na obecnú stránku. Kompletný obsah, budeme po celu dobu spolupráce zverejňovať za Vás. Týmto nemuste prechádzať nákladnými školeniami, ušetriť obecný rozpočet, ako aj hodiny trápenia sa s touto povinnou časťou.

Obsah na stránku dokážeme zverejniť do 24 hod. od príchodu E-mailu.

Snažíme sa prinášať služby, ktoré dokážu obci pomáhať, nechceme zapadnúť k službám a produktom, ktoré vznikli len za účelom predaja. Kvalitné služby spojené s pomocou, ktorá sa nedostáva, je pre nás kľúčová.

Sme nesmierne radi, že nám viac a viac veríte a rastieme každým dňom nesmierne rýchlo, preto aj naďalej, budeme pre Vás prinášať služby, ktoré Vám pomôžu vo Vašej nie jednoduchej zodpovednosti a práce.

Author

Dobraobec