Dobraobec.sk

Naše služby

Kybernetická bezpečnosť so službou Dobraobec

Každá obec, mesto alebo samospráva používa pre kontakt so svojimi občanmi informačný systém. Pod týmto názvom, rozumieme že informačný systém je napríklad webové sídlo obce, E-mailová komunikácia a pod. , s čím elektronicky komunikujete, zverejňujete alebo oznamujete svojim občanov.

Teda samosprávy a obce používajú, sprístupňujú a spracúvajú informácie v elektronickej podobe ktoré je potrebné chrániť najmä pred zneužitím, stratou alebo pozmenením (dôvernosť, dostupnosť a integrita).

Týmto by zákon mal byť vyriešený právnicky, organizačne ako aj technicky.

Vyriešenie tohto zákona, by malo prebehnúť do dátumu 9.11.2021, kedy sú obce a samosprávy povinné, prejsť auditom v rámci Kybernetickej bezpečnosti, ktorá by mala vo výsledku preukázať osvojenie ukázať riešenia, ktoré obec pre Kybernetickú bezpečnosť prijala a minimalizovala bezpečnostné incidenty.

Preto sme sa nesnažili priniesť riešenia pre zákon o Kybernetickej bezpečnosti ihneď, ale snažili sme sa pre túto zmenu pripraviť, aby sme Vám priniesli kvalitu a stabilitu ako aj bezpečnosť.

Tým že sa snažíme pomáhať obciam a dodávať komplexné služby, ani nás neminul zákon o Kybernetickej Bezpečnosti 69/2018 Z.z. a preto sme naše služby rozšírili o vyriešenie tohto zákona správne a bezpečne.

Naše služby sa snažíme dodávať férovo a nízkonákladovo, preto aj toto riešenie, pre Vás prinášame už od 5€ mesačne.

Ďakujeme že nám dôverujete.

Author

Dobraobec